Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznámenie o zaradení služby do zoznamu digitálnych služieb
Citácia
Zaradenie služby do zoznamu digitálnych služieb a jej poskytovateľa do registra poskytovateľov digitálnych služieb oznámi úrad poskytovateľovi tejto služby.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 21, Článok I
Predmet regulácie Digitálna služba a poskytovateľ digitálnej služby (Paragraf 21, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Nepriame právo Poskytovateľ digitálnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae24b
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-21.odsek-4


Počet zobrazení: 409