Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznámenie o zaradení služby do zoznamu základných služieb a do registra prevádzkovateľ základných služieb
Citácia
Zaradenie služby do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb oznámi úrad prevádzkovateľovi tejto služby prostredníctvom informačného systému kybernetickej bezpečnosti.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 17, Článok I
Predmet regulácie Základná služba, prevádzkovateľ základnej služby a zaradenie do zoznamu základných služieb (Paragraf 17, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Nepriame právo Prevádzkovateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd0538ed061b94d86fe26f4
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-17.odsek-6


Počet zobrazení: 398