Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pôsobnosť národnej jednotky CSIRT
Citácia
Národná jednotka CSIRT plní úlohu ústredného orgánu v rozsahu podľa § 9 ods. 1 písm. a), ak ústredný orgán túto úlohu nezabezpečí spôsobom podľa § 9 ods. 2.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 6, Článok I
Predmet regulácie Národná jednotka CSIRT (Paragraf 6, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národná jednotka CSIRT
Súvisiace subjekty Ústredný organ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8e5d847c82300015ad1d6
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-6.odsek-2


Počet zobrazení: 354