Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť hlásiť všetky závažné kybernetické incidenty
Citácia
Prevádzkovateľ základnej služby je povinný hlásiť každý závažný kybernetický bezpečnostný incident, ktorý identifikuje na základe presiahnutia kritérií pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 24, Článok I
Predmet regulácie Hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov prevádzkovateľom základnej služby (Paragraf 24, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa919a97cfdc0000157baf5
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-24.odsek-1


Počet zobrazení: 430