Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť Národného bezpečnostného úradu informovať Vojenské spravodajstvo
Citácia
Z dôvodu neodkladnosti a naliehavosti riešenia závažného kybernetického bezpečnostného incidentu úrad na účely kybernetickej obrany informuje Vojenské spravodajstvo, že závažný kybernetický bezpečnostný incident je kategórie tretieho (III) stupňa, alebo o skutočnostiach, ktoré nasvedčujú, že závažný kybernetický bezpečnostný incident môže byť kybernetickým terorizmom. Prevádzkovateľ základnej služby a poskytovateľ digitálnej služby, ktorí hlásia tento kybernetický bezpečnostný incident, sú na účely zabezpečenia kybernetickej obrany povinní poskytnúť Vojenskému spravodajstvu informácie v potrebnom rozsahu. O postupe podľa prvej vety informuje úrad predsedu Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky.
Legislatívna lokalizácia Odsek 10, Paragraf 27, Článok I
Predmet regulácie Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (Paragraf 27, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Poskytovateľ digitálnej služby
Prevádzkovateľ základnej služby
Nepriame právo Predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
Vojenské spravodajstvo
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa9216d131b7b000162b4fe
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-27.odsek-10


Počet zobrazení: 458