Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť poskytovateľa digitálnej služby hlásiť každý závažný kybernetický bezpečnostný incident
Citácia
Ak prevádzkovateľ základnej služby využíva na poskytovanie základnej služby poskytovateľa digitálnej služby, je poskytovateľ digitálnej služby povinný hlásiť každý závažný kybernetický bezpečnostný incident, ktorý postihol poskytovateľa digitálnej služby.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 24, Článok I
Predmet regulácie Hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov prevádzkovateľom základnej služby (Paragraf 24, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Poskytovateľ digitálnej služby
Nepriame právo Prevádzkovateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aaa6d16cdff07000169d073
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-24.odsek-3


Počet zobrazení: 428