Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť poskytovateľa digitálnej služby hlásiť kybernetický bezpečnostný incident
Citácia
Poskytovateľ digitálnej služby je povinný hlásiť kybernetický bezpečnostný incident podľa § 22 ods. 3 písm. a) spôsobom podľa § 24 ods. 4.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 25, Článok I
Predmet regulácie Hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov poskytovateľom digitálnej služby (Paragraf 25, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Poskytovateľ digitálnej služby
Nepriame právo Národný bezpečnostný úrad
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa91b34131b7b000162b4f6
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-25.odsek-1


Počet zobrazení: 440