Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť poskytovateľa digitálnej služby uzatvoriť zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností
Citácia
Ak poskytovateľ digitálnej služby využíva na poskytovanie svojej digitálnej služby prevádzkovateľa základnej služby, je povinný uzatvoriť s prevádzkovateľom základnej služby zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa tohto zákona počas celej doby, keď poskytovateľ digitálnej služby využíva na poskytovanie svojej digitálnej služby prevádzkovateľa základnej služby.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 22, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti poskytovateľa digitálnej služby (Paragraf 22, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Poskytovateľ digitálnej služby
Súvisiace subjekty Prevádzkovateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aaa6ac8cdff07000169d071
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-22.odsek-4


Počet zobrazení: 466