Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť prevádzkovateľa základnej služby hlásiť zmeny v údajoch
Citácia
Prevádzkovateľ základnej služby je povinný hlásiť zmeny v údajoch podľa § 17 ods. 5 do 30 dní odo dňa ich vzniku prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti.
Legislatívna lokalizácia Odsek 7, Paragraf 19, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti prevádzkovateľa základnej služby (Paragraf 19, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa91623131b7b000162b4ef
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-19.odsek-7


Počet zobrazení: 420