Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť prevádzkovateľa základnej služby uzatvoriť zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností
Citácia
Prevádzkovateľ základnej služby je povinný pri uzatvorení zmluvy s dodávateľom na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov pre prevádzkovateľa základnej služby (ďalej len „tretia strana“) uzatvoriť zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa tohto zákona počas celej doby platnosti zmluvy.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 19, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti prevádzkovateľa základnej služby (Paragraf 19, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ základnej služby
Súvisiace subjekty Dodávateľ činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov pre prevádzkovateľa základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa912647cfdc0000157bae9
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-19.odsek-2


Počet zobrazení: 529