Základné informácie o regulácii

Regulácia
Preberanie právne záväzných aktov Európskej únie
Citácia
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
Legislatívna lokalizácia Paragraf 35, Článok I
Predmet regulácie Preberanie právne záväzných aktov Európskej únie (Paragraf 35, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd189954009910825820ba7
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-35


Počet zobrazení: 385