Základné informácie o regulácii

Regulácia
Reaktívne služby
Citácia
Reaktívne služby sa zameriavajú na riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a sú nimi najmä
a) výstraha a varovanie,
b) detekcia kybernetických bezpečnostných incidentov,
c) analýza kybernetických bezpečnostných incidentov,
d) odozva, ohraničenie, riešenie a náprava následkov kybernetických bezpečnostných incidentov,
e) asistencia pri riešení kybernetického bezpečnostného incidentu na mieste,
f) reakcia na kybernetický bezpečnostný incident,
g) podpora reakcií na kybernetické bezpečnostné incidenty,
h) koordinácia reakcií na kybernetické bezpečnostné incidenty,
i) návrh opatrení na zabránenie ďalšiemu pokračovaniu, šíreniu a opakovanému výskytu kybernetických bezpečnostných incidentov.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 15, Článok I
Predmet regulácie Úlohy jednotky CSIRT (Paragraf 15, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa90dc6131b7b000162b4d4
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-15.odsek-3


Počet zobrazení: 287