Základné informácie o regulácii

Regulácia
Splnomocňovacie ustanovenia pre sektorové bezpečnostné opatrenia
Citácia
Ústredný orgán sa v spolupráci s úradom splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým ustanovia sektorové bezpečnostné opatrenia v rozsahu svojej pôsobnosti podľa prílohy č. 1 a v súlade s bezpečnostnými štandardmi v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 32, Článok I
Predmet regulácie Splnomocňovacie ustanovenia (Paragraf 32, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Národný bezpečnostný úrad
Ústredný organ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae230
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-32.odsek-2


Počet zobrazení: 387