Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spolupráca iného orgánu na činnosti národnej jednotky CSIRT
Citácia
Na činnosti národnej jednotky CSIRT sa vyslaním svojich zástupcov a ďalšími formami spolupráce môže podieľať aj iný orgán štátnej správy v rozsahu a spôsobom ustanovenými na základe uzatvorených zmlúv o spolupráci.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 6, Článok I
Predmet regulácie Národná jednotka CSIRT (Paragraf 6, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Iný orgán štátnej správy
Súvisiace subjekty Národná jednotka CSIRT
Zástupca iného orgánu štátnej správy
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8e69147c82300015ad1d8
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-6.odsek-3


Počet zobrazení: 365