Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spolupráca pri vypracovaní Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti
Citácia
Ústredný orgán a iný orgán štátnej správy spolupracujú s úradom na vypracovaní národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti a na tento účel sú povinné poskytnúť mu informácie v potrebnom rozsahu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 7, Článok I
Predmet regulácie Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti (Paragraf 7, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Iný orgán štátnej správy
Ústredný organ
Nepriame právo Národný bezpečnostný úrad
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8e86dbc915400016077ee
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-7.odsek-3


Počet zobrazení: 335