Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spôsoby hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov
Citácia
Hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov sa vykonáva prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 24, Článok I
Predmet regulácie Hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov prevádzkovateľom základnej služby (Paragraf 24, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd15d41c533d88954f06a8d
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-24.odsek-4


Počet zobrazení: 376