Základné informácie o regulácii

Regulácia
Subjekty vykonávajúce reaktívne služby
Citácia
Reaktívne služby vykonáva jednotka CSIRT za účasti prevádzkovateľa základnej služby alebo poskytovateľa digitálnej služby.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 15, Článok I
Predmet regulácie Úlohy jednotky CSIRT (Paragraf 15, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Jednotka CSIRT
Súvisiace subjekty Poskytovateľ digitálnej služby
Prevádzkovateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa90dac131b7b000162b4d3
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-15.odsek-4


Počet zobrazení: 421