Základné informácie o regulácii

Regulácia
Úhrada nákladov auditu kybernetickej bezpečnosti
Citácia
Náklady na audit kybernetickej bezpečnosti podľa odseku 1 znáša prevádzkovateľ základnej služby a náklady na audit kybernetickej bezpečnosti podľa odseku 5 znáša úrad.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 29, Článok I
Predmet regulácie Audit (Paragraf 29, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Prevádzkovateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd170f1e734f660f81e6765
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-29.odsek-6


Počet zobrazení: 457