Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vymedzenie kategórií závažných kybernetických bezpečnostných incidentov
Citácia
Závažný kybernetický bezpečnostný incident sa člení na kategóriu prvého (I) stupňa, druhého (II) stupňa a tretieho (III) stupňa v závislosti od
a) počtu používateľov základnej služby alebo digitálnej služby zasiahnutých kybernetickým bezpečnostným incidentom,
b) dĺžky trvania kybernetického bezpečnostného incidentu,
c) geografického rozšírenia kybernetického bezpečnostného incidentu,
d) stupňa narušenia fungovania základnej služby alebo digitálnej služby,
e) rozsahu vplyvu kybernetického bezpečnostného incidentu na hospodárske alebo spoločenské činnosti štátu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 24, Článok I
Predmet regulácie Hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov prevádzkovateľom základnej služby (Paragraf 24, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Používateľ digitálnej služby
Používateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa919b37cfdc0000157baf6
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-24.odsek-2


Počet zobrazení: 380