Základné informácie o regulácii

Regulácia
Základná služba ktorá spadá do viacerých sektorov alebo podsektorov
Citácia
Ak základná služba spadá do viacerých sektorov alebo podsektorov podľa prílohy č. 1, pôsobnosť podľa tohto zákona vykonáva ústredný orgán určený úradom.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 33, Článok I
Predmet regulácie Spoločné ustanovenia (Paragraf 33, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Národný bezpečnostný úrad
Ústredný organ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae227
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-33.odsek-4


Počet zobrazení: 384