Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zaradenie jednotky CSIRT do zoznamu akreditovaných jednotiek CSIRT
Citácia
Úrad jednotku CSIRT akreditovanú spôsobom podľa tohto zákona zaradí do zoznamu akreditovaných jednotiek CSIRT.
Legislatívna lokalizácia Odsek 7, Paragraf 13, Článok I
Predmet regulácie Akreditácia jednotky CSIRT (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Nepriame právo Jednotka CSIRT
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd0512e5c1b205f818447c2
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-13.odsek-7


Počet zobrazení: 373