Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zaradenie služby do zoznamu digitálnych služieb na základe vlastného zistenia Národného bezpečnostného úradu
Citácia
Úrad zaradí službu do zoznamu digitálnych služieb a jej poskytovateľa do registra poskytovateľov digitálnych služieb aj na základe vlastného zistenia.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 21, Článok I
Predmet regulácie Digitálna služba a poskytovateľ digitálnej služby (Paragraf 21, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Nepriame právo Poskytovateľ digitálnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae24b
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-21.odsek-3


Počet zobrazení: 439