Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zbavenie povinnosti mlčanlivosti
Citácia
O zbavení povinnosti mlčanlivosti osoby podľa odseku 1 rozhodne v pôsobnosti
a) úradu riaditeľ úradu,
b) iného subjektu štatutárny orgán.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 12, Článok I
Predmet regulácie Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov (Paragraf 12, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Štatutárny orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8fe1f6d36df0001147d2d
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-12.odsek-2


Počet zobrazení: 444