Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zmluva o spôsobe a forme hlásení kybernetických bezpečnostných incidentov
Citácia
Na účely hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov a zaistenia funkcionality jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti môže úrad namiesto postupu uvedeného v § 8 ods. 6 uzatvoriť písomnú zmluvu o spôsobe a forme hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov s poskytovateľom digitálnej služby.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 25, Článok I
Predmet regulácie Hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov poskytovateľom digitálnej služby (Paragraf 25, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Národný bezpečnostný úrad
Súvisiace subjekty Poskytovateľ digitálnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd16141c533d83fd8f06a8f
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-25.odsek-3


Počet zobrazení: 359