Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zmluva o spôsobe a forme hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov
Citácia
Na účely hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov a zaistenia funkcionality jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti môže úrad namiesto postupu uvedeného v § 8 ods. 6 uzatvoriť písomnú zmluvu o spôsobe a forme hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov s prevádzkovateľom základnej služby.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 24, Článok I
Predmet regulácie Hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov prevádzkovateľom základnej služby (Paragraf 24, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Národný bezpečnostný úrad
Súvisiace subjekty Prevádzkovateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa91a4a131b7b000162b4f4
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-24.odsek-6


Počet zobrazení: 374