Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zodpovednosť za riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
Citácia
Ten, kto plní úlohy jednotky CSIRT v rozsahu svojej pôsobnosti určenej podľa prílohy č. 1, zodpovedá za riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a vykonáva preventívne služby a reaktívne služby.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 15, Článok I
Predmet regulácie Úlohy jednotky CSIRT (Paragraf 15, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Ten, kto plní úlohy jednotky CSIRT
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd051725c1b2018e38447c4
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-15.odsek-1


Počet zobrazení: 287