Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zriadenie vládnej jednotky CSIRT
Citácia
Zriaďuje sa vládna jednotka CSIRT v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pre podsektor informačné systémy verejnej správy. Vládna jednotka CSIRT musí spĺňať podmienky akreditácie podľa § 14 a plniť úlohy podľa § 15. Vládna jednotka CSIRT sa zaraďuje do zoznamu akreditovaných jednotiek CSIRT.
Legislatívna lokalizácia Paragraf 11, Článok I
Predmet regulácie Vládna jednotka CSIRT (Paragraf 11, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Vládna jednotka CSIRT
Súvisiace subjekty Akreditovaná jednotka CSIRT
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae249
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-11


Počet zobrazení: 353