Základné informácie o regulácii

Regulácia
Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti monitoringu a hodnotenia
Citácia
V oblasti monitoringu a hodnotenia správca vo vzťahu k informačným technológiám v jeho správe prijíma a vykonáva bezpečnostné opatrenia pre oblasť monitorovania, testovania bezpečnosti a bezpečnostných auditov podľa osobitného predpisu.
Legislatívna lokalizácia Paragraf 22, Článok I.
Predmet regulácie Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti monitoringu a hodnotenia (Paragraf 22, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca1f6aeb04b553edd07641c
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-22


Počet zobrazení: 336