Základné informácie o regulácii

Regulácia
Činnosť orgánu vedenia v súvislosti s číselníkom
Citácia
Orgán vedenia zaradí číselník do zoznamu základných číselníkov. Zoznam základných číselníkov je vydaný jeho zverejnením v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 25, Článok I.
Predmet regulácie Základné číselníky (Paragraf 25, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán vedenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35730ba17edc3ef19e9f8
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-25.odsek-2


Počet zobrazení: 356