Základné informácie o regulácii

Regulácia
Elektronická služba verejnej správy
Citácia
Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie:
elektronickou službou verejnej správy elektronická komunikácia s orgánom riadenia pri vybavovaní podania, oznámenia, pri prístupe k informáciám a ich poskytovaní, alebo pri účasti verejnosti na správe verejných vecí
Legislatívna lokalizácia písm. l), Paragraf 3, Článok I.
Predmet regulácie Vymedzenie doplnkových pojmov k základným pojmom (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Orgán riadenia
Verejnosť
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca21c020fe5d4d92a116760
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-3


Počet zobrazení: 399