Základné informácie o regulácii

Regulácia
Elektronický odpis
Citácia
Elektronický odpis je súhrn údajov z informačného systému verejnej správy v elektronickej podobe, ktorý je autorizovaný a ku ktorému je pripojená kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 26, Článok I.
Predmet regulácie Vydávanie elektronického odpisu a výstupu z informačného systému verejnej správy (Paragraf 26, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35a02c1e89a944c7df466
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-26.odsek-3


Počet zobrazení: 370