Základné informácie o regulácii

Regulácia
Identifikácia osoby žiadajúcej o vydanie elektronického odpisu alebo výstupu
Citácia
Prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy je povinný zistiť totožnosť osoby, žiadajúcej o vydanie elektronického odpisu alebo výstupu, ak to vyplýva z osobitného predpisu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 7, Paragraf 26, Článok I.
Predmet regulácie Vydávanie elektronického odpisu a výstupu z informačného systému verejnej správy (Paragraf 26, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy
Súvisiace subjekty Osoba žiadajúca o vydanie elektronického odpisu alebo výstupu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35a9fc1e89a64ef7df46c
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-26.odsek-7


Počet zobrazení: 353