Základné informácie o regulácii

Regulácia
Informačný systém verejnej správy
Citácia
Informačným systémom verejnej správy je informačný systém v pôsobnosti správcu, podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme alebo verejné služby.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 2, Článok I.
Predmet regulácie Vymedzenie základných pojmov (Paragraf 2, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Správca
Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca304b3188ea24bf83c552c
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-2.odsek-4


Počet zobrazení: 403