Základné informácie o regulácii

Regulácia
Národná koncepcia schválená podľa doterajších predpisov
Citácia
Národná koncepcia schválená podľa doterajších predpisov, je národnou koncepciou podľa tohto zákona v rozsahu, v akom je s ním v súlade. Koncepcia rozvoja schválená podľa doterajších predpisov, je koncepciou rozvoja podľa tohto zákona v rozsahu, v akom je s ním v súlade. Orgán vedenia vypracuje návrh novej národnej koncepcie v lehote podľa odseku 4.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 33, Článok I.
Predmet regulácie Prechodné ustanovenia (Paragraf 33, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán vedenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca759468cd1625f90dd763b
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-33.odsek-2


Počet zobrazení: 390