Základné informácie o regulácii

Regulácia
Odosielanie elektronického odpisu z neverejných častí informačných systémov verejnej správy
Citácia
Z neverejných častí informačných systémov verejnej správy je prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy povinný elektronický odpis odoslať tak, aby bol jeho obsah zodpovedajúcim spôsobom chránený pred neoprávneným prístupom zo strany tretích osôb.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 26, Článok I.
Predmet regulácie Vydávanie elektronického odpisu a výstupu z informačného systému verejnej správy (Paragraf 26, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy
Súvisiace subjekty Tretia osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35a66c1e89ab52e7df46a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-26.odsek-6


Počet zobrazení: 430