Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podmienky určované štandardmi
Citácia
Štandardy určujú podmienky, ktoré sa uplatňujú na informačné technológie verejnej správy, a orgán riadenia podľa nich postupuje pri riadení informačných technológií verejnej správy. Štandardy musia byť otvorené a technologicky neutrálne.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 24, Článok I.
Predmet regulácie Štandardy a výkladové stanoviská (Paragraf 24, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Orgán riadenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35628ba17ed2dd919e9f4
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-24.odsek-2


Počet zobrazení: 388