Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pokuty ako príjem štátneho rozpočtu
Citácia
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 29, Článok I.
Predmet regulácie Správne delikty (Paragraf 29, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Slovenská republika
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca7497359eca455f5438d6f
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-29.odsek-4


Počet zobrazení: 373