Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pôsobnosť Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Citácia
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícií“)
a) zabezpečuje úlohy národného prevádzkovateľa centrálnej informačnej infraštruktúry a centrálnej komunikačnej infraštruktúry Slovenskej republiky pre verejnú správu,
b) vykonáva správu, prevádzku a rozvoj vládnej dátovej siete Govnet (ďalej len „Govnet“).
Legislatívna lokalizácia Paragraf 4, Článok I.
Predmet regulácie Pôsobnosť Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (Paragraf 4, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Súvisiace subjekty Národný prevádzkovateľ centrálnej informačnej infraštruktúry a centrálnej komunikačnej infraštruktúry Slovenskej republiky pre verejnú správu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca1ef43b04b55722207640a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-4


Počet zobrazení: 382