Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinná osoba podľa doterajších predpisov
Citácia
Povinná osoba podľa doterajších predpisov je orgánom riadenia podľa tohto zákona.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 33, Článok I.
Predmet regulácie Prechodné ustanovenia (Paragraf 33, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán riadenia
Povinná osoba
Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca7596540366b6c9a5515ba
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-33.odsek-3


Počet zobrazení: 406