Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti orgánu riadenia neuvedeného v § 23 odseku 3 tohto zákona
Citácia
Orgán riadenia, neuvedený v odseku 3, je povinný plniť povinnosti podľa odseku 3 písm. a), c), e) a f).
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 23, Článok I.
Predmet regulácie Osobitné opatrenia na úseku bezpečnosti informačných technológií verejnej správy (Paragraf 23, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán riadenia neuvedený v § 23 odseku 3 tohto zákona
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35580a91d677d55240661
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-23.odsek-4


Počet zobrazení: 379