Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti správcu v súvislosti s § 16 ods. 1 písm. d) tohto zákona
Citácia
V rámci zabezpečenia riadenia služieb bezpečnosti prevádzky podľa § 16 ods. 1 písm. d) správca zabezpečuje:
a) zavedenie informačného systému verejnej správy do prevádzky,
b) prevádzku informačného systému verejnej správy,
c) vyradenie informačného systému verejnej správy z prevádzky.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 21, Článok I.
Predmet regulácie Bezpečnosť informačných technológii verejnej správy v oblasti prevádzky, servisu a podpory (Paragraf 21, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca353dcba17ed40bd19e9ec
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-21.odsek-1


Počet zobrazení: 417