Základné informácie o regulácii

Regulácia
Preberanie právne záväzných aktov Európskej únie
Citácia
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Legislatívna lokalizácia Paragraf 34, Článok I.
Predmet regulácie Preberanie právne záväzných aktov Európskej únie (Paragraf 34, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Európska únia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca20676d902db9d890cbc1f
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-34


Počet zobrazení: 429