Základné informácie o regulácii

Regulácia
Sprístupnenie výkladových stanovísk
Citácia
Výkladové stanoviská vydáva orgán vedenia ich sprístupnením na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 24, Článok I.
Predmet regulácie Štandardy a výkladové stanoviská (Paragraf 24, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán vedenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca3567dba17ed088719e9f6
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-24.odsek-4


Počet zobrazení: 344