Základné informácie o regulácii

Regulácia
Subjekty vykonávajúce informačnú činnosť
Citácia
Informačnú činnosť vykonáva správca alebo prevádzkovateľ.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 11, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia - Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy (Paragraf 11, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca33f5bb2ce46f4275fae37
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-11.odsek-3


Počet zobrazení: 464