Základné informácie o regulácii

Regulácia
Subjekty vykonávajúce správu informačných technológií verejnej správy
Citácia
Správu informačných technológií verejnej správy vykonávajú
a) orgán vedenia, ktorým je úrad podpredsedu vlády,
b) orgán riadenia vo vzťahu k informačným technológiám verejnej správy v jeho pôsobnosti.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 5, Článok I.
Predmet regulácie Organizácia správy informačných technológií verejnej správy (Paragraf 5, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán riadenia
Orgán vedenia
Súvisiace subjekty Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca3371cf3d237289947e975
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-5.odsek-1


Počet zobrazení: 322