Základné informácie o regulácii

Regulácia
Určenie gestora základného číselníka
Citácia
Orgán vedenia určí za gestora základného číselníka orgán riadenia jeho zverejnením v zozname základných číselníkov.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 25, Článok I.
Predmet regulácie Základné číselníky (Paragraf 25, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán vedenia
Súvisiace subjekty Gestor základného číselníka
Orgán riadenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35756a91d67b299240669
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-25.odsek-4


Počet zobrazení: 263