Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výkladové stanoviská
Citácia
Výkladové stanoviská vydáva orgán vedenia k ustanoveniam tohto zákona, ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a k štandardom, najmä ak ide o dôležité otázky alebo ak výkon správy informačných technológií nie je jednotný.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 24, Článok I.
Predmet regulácie Štandardy a výkladové stanoviská (Paragraf 24, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán vedenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35655a91d675a2d240665
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-24.odsek-3


Počet zobrazení: 386