Základné informácie o regulácii

Regulácia
Základný číselník
Citácia
Základným číselníkom je číselník zaradený v zozname základných číselníkov.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 25, Článok I.
Predmet regulácie Základné číselníky (Paragraf 25, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca73b7b59eca48a3b438d6b
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-25.odsek-1


Počet zobrazení: 422