Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zodpovednosť za súlad elektronického odpisu s aktuálnym stavom údajov
Citácia
Prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy zodpovedá za súlad elektronického odpisu s aktuálnym stavom údajov v informačnom systéme verejnej správy v čase vydania elektronického odpisu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 8, Paragraf 26, Článok I.
Predmet regulácie Vydávanie elektronického odpisu a výstupu z informačného systému verejnej správy (Paragraf 26, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca35af4a91d674b4a240672
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-26.odsek-8


Počet zobrazení: 440