Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zodpovednosť za vytváranie, správu a rozvoj informačnej technológie verejnej správy
Citácia
Za vytváranie, správu a rozvoj informačnej technológie verejnej správy zodpovedá správca.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 11, Článok I.
Predmet regulácie Základné ustanovenia - Riadenie v správe informačných technológií verejnej správy (Paragraf 11, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Správca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca33f2fb2ce4615585fae35
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501#paragraf-11.odsek-2


Počet zobrazení: 395